Main Menu
Pic Up Photo
P1010810.jpg
Latest Articles
 
โรครากเน่า (Root rot)

เชื้อสาเหตุ

- เกิดจากเชื้อเห็ด Marasmius sp.


โรครากเน่าของหน้าวัว เป็นโรคที่พบเสมอ เป็นโรคร้ายแรงมากโรคหนึ่ง เพราะอาจทำให้ตัวตายได้ โรคนี้เกิดจากเชื้อเห็ดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Marasmius sp. เวลาอากาศชื้นเส้นใยสีขาวจะรวมกันออกเป็นดอกเห็ดขนาดเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเห็ดประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร เห็ดชนิดนี้เมื่อถูกลมจะเหี่ยวแห้งโดยเร็ว ลักษณะดอกเห็ดและขนาดเหมือนเห็ด M.sacehari ของอ้อย

ลักษณะอาการ
     ใบล่างเหลือง และขอบใบแห้งเล็กน้อย ในกระถางมีราสีขาวเป็นเส้นใยหยาบ ๆ หรือเป็นกลุ่มของราสีขาว ซึ่งเจริญแผ่ออกไปตามก้อนอิฐที่ใช้ปลูกและจับเกาะอยู่ที่รากด้วย ทำให้โคนต้นและรากเน่าผุเปื่อยเป็นสีน้ำตาล
การป้องกันและกำจัด

ถ้าพบต้นที่เป็นโรค
     ให้รีบยกกระถางไว้ต่างหาก หรือเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่ ต้นที่เป็นโรคให้ตัดเอาราสีขาวออกให้มากที่สุด หรือเฉือนรากเน่าทิ้งเสีย ถ้าเป็นที่โคนต้นก็ให้ถากเนื้อเสียออกให้มากที่สุด แล้วจุ่มแช่ในน้ำยาป้องกันกำจัดเชื้อราสัก 5 นาที หรือแช่ด้วยน้ำยาคลอรอกซ์ (chloxox) 1:10 ส่วน เป็นเวลา 5-10 นาทีแล้วนำไปปลูกใหม่ แต่ถ้ามีจำนวนมากไม่สามารถจะทำได้ก็ต้องใช้น้ำยาป้องกันกำจัดเชื้อรารดลงใบ ในกระถางติดต่อกันสัก 4-5 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อราดังกล่าวให้หมดสิ้นไป กับกระถางและพื้นที่วางกระถางก็ให้ใช้น้ำยาฟอร์มาลิน 1:40 ส่วน รดให้ทั่วกระถาง ถ้าจะใช้ใหม่ให้แช่ในน้ำยาฟอร์มาลินสัก 1 ชั่วโมง
การแพร่ระบาด

เชื้อเห็นแพร่ระบาดโดยสปอร์ของเห็ดที่เกิดภายใต้หมวกเห็ดปลิวกระจายไป นอกจากนี้ก็ติดไปกับหน่อที่ใช้ขยายพันธุ์

แมลงค่อมทอง (Leaf eating weevil)


ลักษณะการทำลาย

     เป็นแมลงปีกแข็งชอบกัดกินใบ ยอด และจานรองดอก

รูปร่างลักษณะการป้องกันและกำจัด

     ใช้อโซดริน
Index :: Print
Google Search
Google
Useful Resources
Exchange Rates
Counter
Today : 20
Yesterday : 82
Total : 348808
Copyright (C) 2006 Jenny-Flower Pakchong ,Thailand. All Rights Reserved
Tel : 66(81) 171-3511 , 66(85)413-0391